חטב על שם מיכה רייסר ראשון לציון
  www.raiser.rlz.org.il
חטב על שם מיכה רייסר
יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
דף הבית משולחן המנהלת תוכנית ערכית חברתית מידע לתלמיד חדר מורים אתר חט"ע יצירת קשר

מטרות ספריית בית-הספר ספריית בית-הספר הינה חלק אינטגרלי של התהליך החינוכי. שירותיה העיקריים, החיוניים לקידום האוריינות, אוריינות המידע, ההוראה, הלמידה והתרבות, הינם: -תמיכה וסיוע בהגשמת המטרות החינוכיות של בית-הספר ושל תכנית הלימודים. -פיתוח הרגלי קריאה, הנאה מקריאה ומלמידה ועידוד השימוש בספריות במהלך החיים. -מתן הזדמנות להתנסות ביצירת מידע ושימוש בו לידע ולקידום הבנה, דמיון והנאה. -עידוד תלמידים בלמידה ובהפעלה של מיומנויות הערכה ושימוש במידע על כל צורותיו, כולל רגישות לצורות תקשורת בתוך הקהילה. -אפשרות גישה למשאבי מידע מקומיים, אזוריים, לאומיים ועולמיים וחשיפת הלומד למיגוון של רעיונות, התנסויות ודעות שונות. -לארגן פעילויות המעודדות מודעות ורגישות תרבותית וחברתית. -עבודה עם תלמידים, מורים, אנשי מינהל והורים, כדי להגשים את מטרות בית-הספר ואת שליחותו החינוכית. -ביטוי התפיסה, שחופש אינטלקטואלי ונגישות למידע חיוניים לאזרחות אחראית ושותפות לדמוקרטיה. -עידוד הקריאה ופיתוח המשאבים והשירותים של הספרייה לכל קהילת בית-הספר ומעבר לה. ספריית בית-הספר מגשימה את האמור לעיל באמצעות גיבוש של מדיניות ותכנון שירותים, בחירה ורכישה של משאבים, מתן גישה פיזית ואינטלקטואלית למקורות המידע המתאימים, אספקת אמצעי הוראה והעסקת צוות מקצועי. (מנשר אונסק"ו )