חטב על שם מיכה רייסר ראשון לציון
  www.raiser.rlz.org.il
חטב על שם מיכה רייסר
יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
דף הבית משולחן המנהלת תוכנית ערכית חברתית מידע לתלמיד חדר מורים אתר חט"ע יצירת קשר

בן גוריון היה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. הוא היה ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית ושל תנועת הפועלים. כמנהיג היישוב היהודי הכריז על הקמת המדינה בתאריך ה' באייר, תש"ח. בן גוריון נחשב לאדריכל המייסד של המדינה ושל צה"ל. הוא ביסס את עוצמתה הביטחונית והכלכלית של המדינה ועיצב את דמותה בשנותיה הראשונות. תפיסתו הייתה ממלכתית, ושתיים מביטוייה היו: גישתו לצה"ל כאל צבא העם כולו - חילונים כדתיים, וחקיקת חוק חינוך ממלכתי. ביוזמת בן גוריון התאפשרה העלייה הגדולה לארץ, למרות הקשיים הרבים שהיו למדינה בעשור הראשון לקיומה. לאחר פרישתו מהממשלה עבר לגור בשדה בוקר שבנגב, ,כדוגמא אישית להגשמת חזון יישוב הנגב ובתקווה שרבבות יבואו בעקבותיו.(מתוך אתר: מטה שנהר וקרמניצר)קורות חיים1886 -נולד בעיירה פלונסק, פולין. ילד שישי לשיינדל ואביגדור גרין.1900 -בגיל 14 ייסד עם כמה נערים בני-עירו אגודה ציונית בשם 'עזרא', שחבריה התחייבו לדבר עברית.1906 -עלה לארץ והגיע ליפו. ביום עלייתו הלך לפתח תקווה. תקופה מסוימת עבד ביקב בראשון לציון ובכפר סבא.1907 -עלה לגליל והשתקע במושבה סג'רה.1910 -בוועידת 'פועלי ציון' בארץ-ישראל נבחר, יחד עם יצחק בן-צבי ורחל ינאית, לחבר מערכת השבועון 'האחדות', שבו נתפרסם מאמרו הראשון בחתימה: בן-גוריון.1912 -למד משפטים באוניברסיטת איסטנבול, שבתורכיה.1914 -כשהגיע לחופשת לימודים בארץ פרצה מלחמת העולם הראשונה.1915 -התורכים גירשו אותו מהארץ, ויחד עם יצחק בן-צבי הוגלהלאלכסנדריה. באותה שנה יצאו שניהם לניו-יורק, ופעלו בסניף של תנועת 'החלוץ' בארצות-הברית.1917 -נשא לאישה את פולה מונבז.1918 -בן-גוריון ובן-צבי ארגנו תנועת התנדבות לגדודים העבריים בארצות- הברית. הם התנדבו לגדוד העברי של יהודי ארצות-הברית. עם הכיבוש הבריטי חזר לארץ-ישראל, בה החלה פעילותו המשותפת עם ברל כצנלסון לאיחוד תנועת העבודה.1919 -היה ממקימי מפלגת 'אחדות העבודה'.1921 עד 1933 -שימש המזכיר הכללי של הסתדרות העובדים בארץ-ישראל.1935 -נבחר ליושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית.1939 -כאשר פורסם 'הספר הלבן', לפיו הגבילו הבריטים עלייה והתיישבות יהודית, קבע בן-גוריון את קווי המאבק על-ידי הגברת ההעפלה והקמת נקודות התיישבות, גם במקומות אסורים מטעם השלטון הבריטי. יחד עם זאת, עם תחילת המלחמה, עודד שיתוף פעולה עם הבריטים במאבק מול הגרמנים.1942 -יזם את 'ועידת בילטמור', שאישרה את 'תוכנית בילטמור', שלפיה מטרת הציונות היא הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.1945-ביקר במחנות שארית הפליטה באירופה.1946 -קיבל לידיו את תיק הביטחון בהנהלת הסוכנות היהודית.1947 -נתקבלה החלטת עצרת האו"ם על חלוקת ארץ-ישראל.1948 -הכריז על הקמת מדינת ישראל. עם הכרזת המדינה, עמד בראש הממשלה הזמנית וכיהן בתפקיד שר הביטחון. במלחמת העצמאות היה שר הביטחון וראש הממשלה. בנוסף לניהול המלחמה שקד בן-גוריון על כוחו ודמותו של צה"ל.1949 -יזם את העברת משרדי הממשלה לירושלים.1953 -התפטר ועלה לקיבוץ שדה בוקר בנגב. במתן דוגמה אישית שלהתיישבות רצה למשוך צעירים להתיישבות בנגב.1955 -לאחר חשיפתה של רשת ריגול ישראלית במצרים ובעקבות הידרדרות המצב הבטחוני חזר לכהן בתפקיד שר הביטחון.אחרי הבחירות חזר לתפקידיו הקודמים: ראש הממשלה ושר הביטחון.1956 -לאחר מגעים בצרפת ובאנגליה התקיים מבצע 'קדש' ונכבש חצי האי סיני.בעקבות לחצי המעצמות - הורה בן-גוריון על נסיגה.1959 -הוביל את מפלגתו, מפא"י, לניצחון גדול בבחירות. הרשימה לכנסת, אליה הכניס בן-גוריון כמה צעירים שהיו מקורבים אליו, זכתה במספר הקולות הגדול ביותר אי פעם 47 מנדטים.1961 -התפטר מראשות הממשלה על רקע המחלוקת בנושא הקמת וועדת חקירה לבירור האחראים לפרשת הריגול במצרים בשנת 1954 ('עסק 11/('שיבה התפטרותו הביאה לבחירות בהן ניצחה מפלגתו והוא חוזר לכהן כראש ממשלה ושר ביטחון.1963 -בהיותו בן 77, החליט בן-גוריון להתפטר מהממשלה.1965 -פרש ממפא"י על רקע דרישתו החוזרת להקמת ועדת חקירה משפטית בפרשת 'עסק הביש'.הקים יחד עם כמה צעירים ממקורביו מפלגה חדשה בשם 'רשימת פועלי ישראל' (רפ"י).1968 -נפטרה פולה בן-גוריון.1969 -לאחר איחוד רפ"י עם מפא"י ועם 'אחדות העבודה' והקמת ה'מערך', הקים עם אוהדיו את 'הרשימה הממלכתית' ונבחר מטעמה לכנסת השביעית.1971 -בגיל 58, התפטר מחברותו בכנסת, פרש כליל מפעילות פוליטית, והקדיש את זמנו לכתיבת זיכרונותיו.1973 -בגיל 78, זמן קצר אחרי מלחמת יום הכיפורים, נפטר דוד בן-גוריון ונקבר בשדה בוקר, ליד קבר רעייתו, בחלקת קבר שבחר בחייו.המידע באדיבות המכון למורשת בן גוריון המידע מתוך אתר משרד החינוך" במעגלי השנה"