חטב על שם מיכה רייסר ראשון לציון
  www.raiser.rlz.org.il
חטב על שם מיכה רייסר
יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
דף הבית משולחן המנהלת תוכנית ערכית חברתית מידע לתלמיד חדר מורים אתר חט"ע יצירת קשר
20 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז - 1997" יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין חל ביום י"ב בחשוון. השנה יצוין יום זה ביום שני, י"ג בחשוון התשע"ו, 26 באוקטובר 2015.

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז - 1997* יום הזיכרון ליצחק רבין 1. (א) י"ב בחשון, יום הירצחו שלראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, יהיה יום זיכרון ממלכתי יום זה יצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר. (ב) חל י"ב בחשון ביום ששי או בשבת, יקוים יום הזיכרון ביום חמישי שלפניו. דגל המדינה 2. הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן. טקס הזיכרון 3. ליד קברו של יצחק רבין, בהר הרצל, יתקיים טקס זיכרון. מחנות צה"ל 4. במחנות צה"ל תפורסם פקודת יום של ראש המטה הכללי. בתי ספר 5. בבתי הספר יצוין יום הזיכרון (1) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין: (2) בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה. תקנות 6. שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. בנימין נתניהו ראש הממשלה עזר ויצמן דן תיכון נשיא המדינה יושב ראש הכנסת ----------------------------------- * נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשנ"ז (8 ביולי 1997) הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2618, מיום י"ט באייר התשנ"ז (26 במאי 1997), עמ' 3-2.מרכז יצחק רבין- על האיש ופועלו